Ai giao dịch tk bên vndirect cẩn thận

Ai đang xử dụng TK bên Vndirect cần chú ý cách tính, trừ tiền phí giao dịch, phí lãi vay hàng ngày… để khiếu nại ngay…nên chụp lại màn hình tổng NAV tài khoản trước khi giao dịch để có bằng chứng khiếu nại nhé…

1 Likes

Có link tham khảo về vấn đề bác đang đề cập đến ko bác ơi