AMD - leo trần sớm nhỉ

Giờ này hàng A Còi đã leo trần sớm vậy
các bác tư vấn cho phát có nên ra hết kg nhỉ hay đợi phiên tiếp :smiley: