AMD mỏ đá tự nhiên -

Vị thế công ty - Công ty hiện đang quản lý khai thác 03 mỏ đá bao gồm mỏ núi Loáng (Yên Lâm, Yên Định, Thanh Hóa), mở núi Bền (Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) và mỏ Hà Lĩnh (Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa) với tổng diện tích 25ha, tổng trữ lượng 7.7 triệu m3. Bên cạnh đó, AMD đang tích cực hoàn thành thủ tục xin cấp phép thăm dò, khai thác một số mỏ khác có tổng diện tích hàng chục ha trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và khu vực lân cận. - Công ty hoạt động chính trên địa bàn Hà Nội và Thanh Hóa.

Ngoài ra, sản phẩm đá của Công ty đã vươn ra thị trường thế giới với các quốc gia tiêu biểu như Philippines, Myanmar, Trung Quốc và Bangladesh.

len