ANH CHÀNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CÔ NÀNG HOSE MAY MẮN. 10X cuộc trinh phạt sắp diễn ra

Chiều ngày 8/4, FPT ([HoSE: FPT] tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Ông Bùi Quang Ngọc – Phó Chủ tịch FPT trình bày báo cáo kết quả kinh doanh 2020 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 29.830 tỷ đồng và 5.261 tỷ đồng, tăng 7,6% và 12,8% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 4.119 đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2019.
Ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng giám đốc cho biết để ứng phó với dịch Covid-19, FPT chuyển từ thời bình sang thời chiến. Công ty phát huy sức mạnh của con người và đạt được nhiều thành tựu. Lần đầu tiên, FPT đã ký được hợp đồng “Made by FPT” lớn nhất trong 30 năm với một tập đoàn lớn trong nước.

Về kế hoạch 2021, ban điều hành cam kết doanh thu tăng 16,4% so với thực hiện 2020 lên 34.720 tỷ đồng và lợi nhuận tăng 18% lên 6.210 tỷ đồng.
Công ty sẽ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, trong đó 10% đã được tạm ứng trong năm 2020 và 10% còn lại sẽ được chi sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt; 15% bằng cổ phiếu (20 cổ phiếu cũ được nhận 3 cổ phiếu mới), thời gian trả vào quý II. Bên cạnh đó, FPT dự kiến trả cổ tức bằng tiền năm 2021 với tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cp).
nguồn ST
FPT2