Anh đói sao? bắt đáy!

bắt đáy .

3 Likes

không biết em phân tích kĩ thuật vẽ chart các bác thấy sao

3 Likes

CTG giá này bắt được k ad?

giá mà về 40 thì đc, mua bank phải cầm lâu dài và có vị thế tốt từ lâu. con này sẽ lên thêm nhưng không quá nhiều trong tương lai, canh lúc chỉnh mạnh mua vào

3 Likes

Tím rồi, lên 17

2 Likes