Anh Nguyễn Duy Hưng lên chức

https://vnexpress.net/ong-nguyen-duy-hung-lam-pho-ban-kinh-te-trung-uong-4368110.html

Anh Hưng làm phó ban kttw

k thích lão này tý nào. Chủ VNDS còn ok

1 Likes