ART - Danh mục tự doanh dòng CK, có em nào khả năng eps >10k như Art không?

Art cái tên đã nói lên nghệ thuật vẽ tranh của a.Q ! Hihi

1 Likes

Quá đẹp

1 Likes

Lợi nhuận nhiều từ trade hệ sinh thái nhà anh Q

Giống Shs và Shb nhưng Art ôm luôn cả dòng , sau này còn Bamboo, Fhh…e nào Art cũng hưởng phần cả

Lợi nhuận Art mĩnh dự Q1 va 2021 rất tốt nhé

http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/2020/ART_20Q4_BCTC.pdf — Art — Đang cầm 130 tỏi BAV, 73 tỏi FFH, GAB, tiền gửi ngân hàng 300 tỏi, nhiều tiền quá từ bctc Q4/2020

Art nay lái đang chơi bài kéo rồi xả. Chuẩn bị chạy nhanh còn kịp

1 Likes

Art là con hàng thực chất nhất của a q

1 Likes

Nghệ thuật vẽ tranh nó thế
Mà nhất là tranh Picasso …hư hư thật thật …mắt thường nhìn hổng ra

Trade cho cả hst nhà anh Q thì có khi hơn SHS trade cho Shb đó

1 Likes

Vix nay vào ổn ko các bác

1 Likes

Vix hoa hậu 2020 rồi…giờ thì cõn lướt lát chứ phi mạnh x n lần thì chắc khó

2 Likes

Chốt NAV thế thì lợi nhuận Art tiền để đâu cho hết nhỉ? Hihi

1 Likes

Mình đang tin cụ thể cho ĐHCĐ 27/4 sắp tới

1 Likes

Hứa hẹn một bộ phin bom tấn vì size thì thua FLC nhưng về độ cao thì khả năng gấp đổi Flc đó bác @nhadautu2020 nhé

2 Likes

chúc mừng bác, đá cũng ngon rồi nhể

2 Likes

Mỗi e một vẽ bác ơi…hihi

1 Likes

Art thì Q1 này điếm tiền từ Flc và hệ sinh thái mỗi cả tayđấy bác

1 Likes

Q2 và Q3 lại điếm tiền từ FHH và Bamboo

1 Likes

Thế thì cuối năm 5x cũng xứng đang thôi bác à :wink:

1 Likes