Bạc bịp diễn ra khắp nơi, từ FLC tới MBB

rất cần 1 lời giải thích

lệnh và số hiệu lệnh bán mbb rõ ràng là 25.5 , chỉ bán thử 500 cp mà ko khớp

cuối phiên kê hàng trăm nghìn mbb giá 25.3-25.5

rất cần 1 lời giải thích ?

2 Likes

giờ ai bán 500 cổ. nó khinh không cho khớp là đúng đấy

1 Likes

Cong ăn cong, thẳng ăn thẳng… đã làm trách nhiệm chính chị rồi thì mai lại phải đua à :slight_smile:

1 Likes

Tâm điểm FLC MBB :))

1 Likes

6 tháng trước nhiều ace chê mbb mộng năng, chê flc hàng rác, thế mà giờ đây 2e này là hàng chống bão tương đối hiệu quả, vào đúng nhịp là có ăn :smile:

Không thể tin được MBB lại được kéo xanh cuối phiên!

GVR trắng bên mua mà đặt mua giá sàn không khớp?!