Ban lãnh đạo đăng ký mua vào khối lượng lớn ở vùng đỉnh

, , , , ,

BAN LÃNH ĐẠO ĐĂNG KÝ MUA VÀO KHỐI LƯỢNG LỚN Ở VÙNG ĐỈNH - HỌ GÀ HAY CHÚNG TA GÀ?

Sưu tầm

Trước tiên tôi xin nhấn mạnh là tất cả các CP, không kể lớn bé, không kể cơ bản hay đầu cơ… khi có sóng tăng thì đều có đội lái đứng sau điều tiết.

Phân loại đội lái

i) Đội lái thông thường: Thường là một số NĐT tay to kết hợp với bộ phận của một số công ty chứng khoán tầm trung. Đội lái này thường có tay trong tại các công ty niêm yết và sẽ có được thông tin nội bộ trước NĐT. Đội lái sẽ sử dụng thông tin nội bộ này để làm giá CP với mục đích chuộc lợi.

ii) Đội lái nhà cái: Ban lãnh đạo công ty kết hợp với một vài đội lái thông thường hay một vài công ty CK để làm giá chính CP của công ty mình nhằm mục đích chuộc lợi. Trong phạm vi bài viết, tôi xin đề cập đến loại CP mà Ban lãnh đạo công ty dùng chính CP của công ty mình để làm giá kiếm lợi nhuận.

Các giai đoạn trong một chu kỳ lái

i) Đánh giá xuống: Sử dụng các thông tin bất lợi hay tận dụng xu hướng downtrend của CP để đánh giá xuống đến mức hợp lý.

ii) Mua vào dần cho đến khi đủ lượng CP cần thiết khi giá CP đã chỉnh về mức hợp lý. Đây là giai đoạn tích lũy sideway của CP.

iii) Đẩy giá lên: Kết hợp thông tin tốt hỗ trợ hay tạo một số thông tin hỗ trợ để đẩy giá CP lên mức giá mục tiêu. Ở giai đoạn này, ban đầu lái sẽ tạo các phiên thanh khoản tăng dần với mức giá tăng chậm để lôi cuốn sự quan tâm của NĐT. Khi NĐT đã cắn câu và nhảy vào mua thì đội lái mới đánh thốc lên để không tốn nhiều lực.

iv) Phân phối CP ở mức giá đỉnh: Giai đoạn này đội lái sẽ bán dần lượng CP đã mua vào ở mức giá đáy để hiện thực hóa lợi nhuận. Giai đoạn này thường kéo dài hơn nhiều lần giai đoạn tăng giá và sẽ có nhiều thông tin hỗ trợ được công bố. Sẽ xuất hiện nhiều phiên tăng giảm xen kẽ, tăng trần giảm sàn với khối lượng giao dịch rất lớn và đội lái sẽ sử dụng phương pháp kéo xả, kê lệnh, phân phối giá sàn… để bán ra lượng lớn CP đã mua vào.

v) Giai đoạn thoái trào: Sau khi đội lái đã bán hết lượng CP cần bán thì thông tin hỗ trợ sẽ tắt, các lệnh kê, đỡ cũng không còn và CP chính thức xuống dốc không phanh. Đội lái thu quân.

Mục đích Ban lãnh đạo đăng ký mua vào khối lượng lớn ở vùng đỉnh

Với CP được lái bởi chính Ban lãnh đạo công ty, rất hay có thông tin đăng ký mua vào của Ban lãnh đạo sau khi giá CP đã đạt đỉnh. Có thể việc mua vào không hoàn thành với lý do giá không như kỳ vọng, nhưng cũng có trường hợp Ban lãnh đạo vẫn mua đủ lượng như đăng ký. Việc đăng ký mua vào đa số là trong khoảng thời gian của giai đoạn 4, giai đoạn phân phối giá đỉnh.

Có phải Ban lãnh đạo đã có quyết định không sáng suốt khi đã không tận dụng mua vào ở mức đáy mà lại nhảy vào mua khi giá ở mức đỉnh? Tôi xin thưa là không phải, Ban lãnh đạo đầu có sỏi và hoàn toàn không gà mờ như NĐT cá nhân chúng ta.

Để làm giá, Ban lãnh đạo công ty sẽ liên kết với đội lái thông thường hay một vài công ty CK nào đó. Ban đầu họ sẽ tạo ra một lượng khoảng vài chục tài khoản (thậm chí còn nhiều hơn) ở vài công ty CK, kết hợp sử dụng một số tài khoản đã có sẵn lượng vừa đủ CP để phục vụ việc quay tay tạo thanh khoản. Sau khi giai đoạn 1 kết thúc, giá đã giảm về mức đúng ý đồ, các tài khoản này sẽ được chỉ đạo mua vào dần cho đến khi đủ lượng. Sau khi giai đoạn đẩy giá hoàn thành, giai đoạn phân phối bắt đầu. Khi đó Ban lãnh đạo sẽ tung ra rất nhiều tin tốt để lôi cuốn NĐT mua vào ở mức đỉnh và đây là cơ hội để Ban lãnh đạo bán ra lượng CP đã mua.

Thông tin Ban lãnh đạo đăng ký mua vào thực chất là 1 mũi tên trúng 2 đích, vừa kích thích lực cầu của NĐT để các tài khoản ma có cơ hội bán ra giá cao, vừa để hợp thức hóa lượng CP mua vào của Ban lãnh đạo. Có thể việc tăng tỷ trọng nắm giữ CP của Ban lãnh đạo là có thật. Nhưng thực chất bằng các tài khoản ma, Ban lãnh đạo đã mua vào rất nhiều ở mức đáy. Sau giai đoạn đẩy giá và kéo xả để thoát hàng, sẽ còn tồn tại một lượng CP ở các tài khoản ma này chưa bán được. Ban lãnh đạo sẽ nhận sang tay thỏa thuận lượng CP này để chính thức trở thành CP thuộc tài khoản đăng ký của Ban lãnh đạo. Như vậy thực chất Ban lãnh đạo đã mua vào CP ở mức đáy chứ không phải ở mức đỉnh.

6 Likes