Bản tin ngày 25/01: VNI test đáy tạo w2 hay thủng hỗ trợ?

MỜI ANH CHỊ THAM KHẢO NHẬN ĐỊNH CỦA TEAM: