Bank - 1 số nhân tố mới tạo nên sự bùng nổ

Nhóm ngân hàng đang tích lũy nhưng 1 số cp bank bị lãng quên đang cho thấy sự hồi phục trở lại
Sức mạnh của BID ( đường line màu xanh) đang cho thấy những tín hiệu vô cùng tuyệt vời Có lẽ vượt 1200 chỉ cần VCB,BID là đủ. Các anh em còn lại đứng im là tôi mừng lắm rồi kaka


Tham gia cộng đồng tại https://wingroup.page.link/R6GT