Bank, chứng - "cháy khét" trong nhịp hồi nửa cuối tháng 7

Bank: STB, CTG, BID
Chứng: VCI
VNI tạo đáy, đợi phiên nay FTD

Kéo thị trường vượt 1k2 nào bank với chứng

“Cháy khét” là đỏ hay xanh vậy chủ thớt :blush:. Đặng biết đường mình all in với . :blush::blush:

Moon, lên tàu anh

có hàng rồi thì hold to die thôi :joy:

1 Likes

Ngồi lên tàu mà hoa cả mắt, chóng cả mặt nãy giờ!
Thắng lái tàu phóng nhanh phanh gấp làm khách lẻ nôn thốc nôn tháo hết!


Vol ổn, giá ổn. FTD

Các cổ phiếu dòng khác cũng cho thấy nhịp hồi BĐS, ĐTC

Ok. Lên tàu thôi . :ship:

Lỡ phiên trước thì đến phiên nay FTD. Thanh khoản vào rất tốt.


Bùng nổ theo đà chinh phục mốc 1k2 nào

1 Likes

image
Bank, chứng

STB trần vol 30 triệu

image

CTG +4%

image

image

Nay giải ngân KSB 25%, giá quanh 28

VCI từ lúc mở khuyến nghị + 23%
CTG tăng 8.6%
BID tăng 8.5%
STB tăng 8.8%
Với anh chị nào chưa có cổ phiếu chứng khoán, không khuyến nghị mua đuổi cổ phiếu Ngân hàng - chứng khoán - bank

khét quá :joy:

tạm out VNI ạ
image