Bank giá bé sẽ hút tiền

Một số mã bank bé sẽ hút tiền, khi tất cả các dòng đã tăng mạnh và chốt lời, dòng tiền sẽ đi tìm cơ hội mới, đó là những bank vốn hóa bé chưa tăng và tích lũy quá lâu.

  • vốn hóa bé dễ kéo
  • ít cản trước
  • cơ hội khi nới room tín dụng
  • mã quan tâm: VBB, SGB, VAB…

Anh em vẫn nghi ngờ à, VAB là con ngon nhất trong 3 con tôi liệt kê, tôi đồng ý với anh A7 bds sẽ tăng mạnh và SCR là con tiếp theo