Báo Cafef chim lợn à?

Báo cafef chim lợn hả các bác?

Không rõ là báo ấy chim lợn cổ phiếu BĐS hay là thế nào?