Báo cáo quý vẫn kịch bản cũ

VNI kết phiên 22/4 rơi mạnh khi dòng trụ không còn khả năng kéo. Thị trường đang diễn biến khó lường hơn? Những yếu tố gì khiến VNI rơi mạnh như vậy? Chiến lược xử lý danh mục hiện tại thế nào? Mời ace xem qua video