Bao giờ mới là đáy?

Vnindex kiểm chứng vùng hỗ trợ 1325-1330. fibo đã hỗ trợ. chúng ta có thể kê sàn lướt t+0 và thoát trước 2h. đoạn này đổ máu nặng rồi. bán mua gì cũng đổ máu. ai thoát rồi. cầm tiền. đợi 2h15 hãy nhặt nếu rút chân trên 1338
thị trường ép 60 điểm và giảm 200 điểm từ đỉnh 1533 nhưng vol thị trường vẫn không lên từ 9k tỷ lên 13k tỷ. . xung lực bán ít chủ yếu MP . cầu đứng ngoài nhiều . lượng nđt chờ bắt hàng vẫn đứng ngoài. hiện trụ đốn phục vụ chính cho phái sinh là cái chúng ta đang nhìn rõ. hành động quan sát. pha chiều sẽ rõ sau 2h. đoạn này tk các nđt cầm cổ toàn thị trường đều âm trên 30-40%. nđt cầm tiền từ 6/4 là chiến thắng thị trường. chúng ta đã thua trận này. mn cố gắng ạ.

2 Likes

DIG về 20

1 Likes

bay 50 điểm

1 Likes

đừng cố đoán đáy làm gì

1 Likes