Bắt đầu mua, rải ra trong 5 phiên, xác xuất thắng 100%

Bắt đầu lựa chọn hàng có yếu tố cơ bản và game ĐHCĐ 2022 mua nhé

mua mỗi ngày 20% sau đó đòn bẩy sau, tỷ lệ thắng 100%

nói ko với cổ phiếu đầu cơ

1 Likes

ae cứ tự tin xuống 20% tiền, mai tiếp 20% nữa

Trật tự đi, chờ tìm hiệu hồi thì vào. Giờ ai biết đâu là đáy mà vào

1 Likes

sợ gì, mua 5 phiên vứt đó, lỗ sao dc, chơi lâu giờ toàn thế, chưa lỗ. đang full tiền , nay vào phiên đầu

1 Likes