Bắt Đáy Hay Cắt Lỗ?

, , , , , , , , ,

Tối nay mình có làm một buổi livestream chia sẻ về thị trường hôm nay 06/07/2021 :

  • Lý do vì sao đà giảm mạnh đến từ cuối phiên !

  • Gốc nhìn thị trường ngày mai 7/7/2021

  • Phương pháp tối ưu danh mục trong thời điểm hiện tại

  • Chia sẻ quan điểm nên bắt đáy hay cắt lỗ