Bắt hay không bắt! Bắt mã gì mời mọi người cùng góp mã thảo luận

Thị trường không bao giờ ụp 1 phát cho gãy cầu đâu
đánh như sách giáo khoa chạm hỗ trợ bật hồi thì còn có cầu mà bán thêm chứ
Hồi thì bắt 1 chút 20% chắc không sao nhỉ :smiley:
Bắt mã gì các bác góp em ít hàng để cùng thảo luận nào
Còn bắt hay không bắt ra đường làm bông hoa rồi ngắt cánh nhé :smiley:
image

VE3 xúc

loại này có thể là siêu cổ nhưng k dành cho 3 người trở lên :smiley: 1 mình đánh ăn thuui