BCQ3 tích cực - cơ hội cho Chứng và BĐS phi

427239056f8ca6d2ff9d


VNI lên 1400 thị trường hưng phấn quá, thép thì vẫn thơm cho đến tận năm sau nhé: HPG, NKG, HSG