BĐS sắp sập hay sao mà thấy nhiều pic hô hào cổ phiếu BDS quá?

BĐS sắp sập hay sao mà thấy nhiều pic hô hào cổ phiếu BDS quá? Forum nào cũng tràn ngập các pic PR cho cổ phiếu BĐS?

2 Likes

Sắp rồi. Chạy ngay đi.@@

1 Likes

Chạy xong thấy Cổ BDS nó tăng vù vù thì ngồi mà lau nước mắt

1 Likes

Hố hố…7 đây rồi