Bé hạt tiêu vốn hoá 100 tỉ chia cho cổ đông hơn 28 tỉ

Ctcp xếp dỡ và dịch vụ cảng Sài Gòn- bé hạt tiêu vốn hoá 100 tỉ
Chuẩn bị chọn ngày đẹp trời để chia cho cổ đông hơn 28 tỉ tức mỗi cổ phiếu nhận được 7065k
Rất nhiều doanh nghiệp đầu ngành không làm được như SAC
Điều đáng nói là SAC hàng năm đều chia cổ tức tiền mặt đều như vắt tranh
Đây là lần chia cổ tức tiền mặt cao nhất từ trước đến nay của SAC
Cổ phiếu trôi nổi còn lại khoảng 1 triệu cổ phiếu nên SAC khá là nhỏ và nhẹ dễ bay cao khi tin ra


Theo dự kiến của ngu thần thì SAC sắp ra tin. Cổ đông SAC chuẩn bị nhận mưa cổ tức
Tin ra tay to vào cân hết trôi nổi, SAC bay cực cao
Giá SAC như thế này thì nhiều khổ đông SAC kêu trời quá
mãi chưa cầm được máu
hội những người cùng khổ
Mơ đến ngày x2 cùng SAC

giằng co quanh mốc tham chiếu
những nhà đầu tư bản lĩnh mới chơi được em SAC
X2 SAC sẽ say ra nhưng chỉ với nhà đầu tư bản lĩnh
Giá này của SAC gọi là đáy của mọi loại đáy rồi
Giá này SAC x2 dễ như ăn kẹo
Kiên nhẫn gom thêm kiểu gì ra tin cũng thắng