BHI lỗ ròng hơn 42 tỷ đồng trong quý 3

Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội ( UPCoM: BHI ) ghi nhận lỗ ròng gần 40 tỷ đồng trong quý 3/ 2023 do hoạt động kinh doanh bảo hiểm thua lỗ. Doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 9% lên gần 714 tỷ đồng nhưng chi phí nhượng tái bảo hiểm cao gấp 2.5 lần cùng kỳ khiến doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 3% còn 607 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, BHI thu về lãi ròng hơn 8 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ. Tổng tài sản của BHI đạt gần 3,937 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Nợ phải trả tăng 11% so với đầu năm, lên hơn 2,726 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/bhi-lo-rong-hon-42-ty-dong-trong-quy-3-737-1123472.htm