Bí kíp luyện cao thủ F0 -> Fn

Tus này danh cho các ae xa bờ chia sẻ kinh nghiệm kiến thức cùng nhau học hỏi nhé!
Tôi trước kinh nghiệm ban đầu là còn trẻ ngai chi chờ chi mà không thử biết đâu thành tài <3