BID định giá lại khi nhóm bank tư nhân tăng giá mạnh!

Gia tăng dự báo chi phí dự phòng mặc dù các khoản vay cơ cấu theo TT01 giảm – Cập nhật
• Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 0,5% lên 41.300 đồng/CP và duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dành cho Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BID).
• Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi đến từ định giá cao hơn đến từ phương pháp thu nhập thặng dư do mức tăng trung bình 1% trong dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2021-2025 và áp dụng P/B dự phóng mục tiêu cao hơn đạt 1,87 lần so với dự báo trước đây là 1,81 lần.
• Mức tăng trong lợi nhuận giai đoạn 2021-2025 củng cổ bởi mức tăng trung bình 3,5% trong dự báo thu nhập lãi ròng (NII), phần nào bị ảnh hưởng bởi dự phóng chi phí HĐKD cao hơn trung bình 1,7%.
• Chúng tôi tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2021 thêm 3,5% chủ yếu bởi dự phóng cao hơn 4,1% cho NII do mức tăng 8 điểm cơ bản trong NIM trong khi dự báo tăng trưởng tín dụng 2021 duy trì không đổi đạt 10%. Tuy nhiên, mức tăng 13,7% trong dự phóng chi phí dự phòng làm giảm tác động tích cực từ mức tăng trong NII trong năm 2021.
• ROE và ROA dự phóng 2021 đạt lần lượt 15,6% và 0,78% so với trung vị ngành ngân hàng là 19,3% và 1,69%. Chúng tôi cho rằng BID hiện có định giá khá phù hợp với P/B 2021 đạt 2,04 lần so với trung vị ngân hàng là 1,57 lần. * Rủi ro: (1) Cần thực hiện tăng vốn để duy trì tăng trưởng cho vay trong tương lai, dẫn đến rủi ro pha loãng; (2) chu kỳ giảm của nền kinh tế; dẫn đến chi phí tín dụng cao hơn.