BID: Ghi nhận lãi thuần quý 1/ 2021 đạt 10,830 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ

BID: Ghi nhận lãi thuần quý 1/ 2021 đạt 10,830 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ

Theo BCTC hợp nhất quý I, BIDV (HoSE: BID) ghi nhận lãi thuần 10.830 tỷ đồng, cao hơn 18% so với cùng kỳ 2020. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ mang về 1.434 tỷ đồng, tăng 32%. Hoạt động chứng khoán kinh doanh tăng 150% lên 451 tỷ đồng, trong khi chứng khoán đầu tư lỗ 331 tỷ đồng, cao hơn mức 129 tỷ đồng quý I năm trước. Hoạt động khác mang về 1.805 tỷ đồng lãi thuần, tăng hơn 210%.

==> Xem Tín Hiệu Lướt Sóng Các Cổ Phiếu Khác tại :
https://www.facebook.com/canhbaochungkhoan68/posts/

Tổng thu nhập hoạt động đạt 14.605 tỷ đồng, tăng 29%, trong khi chi phí tăng 16%, đẩy lội nhuận thuần trước trích lập tăng 35% lên 10.568 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí dự phòng hơn 7.173 tỷ đồng, tăng 19%, BIDV lãi trước thuế 7.173 tỷ đồng, tăng 88% so với quý I/2020. Ngân hàng thực hiện 55% kế hoạch năm. Tính đến 31/3, tổng tài sản đạt gần 1,56 triệu tỷ đồng, tăng gần 3% so với cuối năm trước.

Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng 98% lên 91.673 tỷ đồng. Tài sản có khác bao gồm các khoản phải thu và lãi, phí phải thu hơn 26.335 tỷ đồng, tăng 2%. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 1,6% đạt hơn 1,23 triệu tỷ đồng. Nợ xấu tăng 2% lên 21.765 tỷ đồng, nợ nhóm 5 chiếm 76%. Tỷ lệ nợ xấu 7 duy trì ở 1,76%. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng 23.422 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu nâng từ 89% lên 107%.

Xem Tín Hiệu Nâng Mục Tiêu Chốt Lời Cổ Phiếu STB (Sacombank) Trong Phiên 5/5, Kỳ Vọng Lãi +39% tại: Redirecting...