BMS ngon quá

Có bác nào vào được mã này chưa ạ

lên rồi add