Bộ tài chính yêu cầu SCIC bán đi ba con gà đẻ trứng vàng là BVH, BMI, NTP, liệu việc đó có được thực hiện?

Mới đây Cục tài chính doanh nghiệp, Bộ tài chính ra công văn, yêu cầu SCIC thoái vốn tại ba đơn vị: Tập đoàn Bảo Việt, Tổng công ty bảo hiểm Bảo Minh, và Công ty nhựa Tiền phong. Nộp tiền vào ngân sách trước ngày 20-12-2021. Ba đơn vị này là một trong những con gà đẻ trứng vàng của SCIC, vì hàng năm, cổ tức rất ổn. Vậy SCIC liệu có dám chống lệnh triều đình, câu chuyện này vẫn còn bỏ ngỏ!!!

1 Likes

Mai mấy con này tăng lại thôi, thoái vốn là việc bắt buộc phải làm dù lãnh đạo các cty này không muốn.

1 Likes
1 Likes