Bớt nói đội lái giúp cái :V

Mấy bác nào học không lo học suốt ngày lái này lái nọ =))) hỏi kỹ thì chả hiểu gì, ở đâu cũng dậy, hiểu luật chơi mới sống được