BSC: VN-Index có thể đạt trên mốc 1.360 vào năm 2024

Chứng khoán BSC cho rằng xu hướng giảm giá là xu hướng chung của thị trường chứng khoán thế giới, trong đó Việt Nam cũng không ngoại trừ do những lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu. Chỉ số VN - Index đã giảm tới gần 11% và là thị trường chứng khoán giảm mạnh nhất thế giới trong tháng 10. Tuy nhiên, tại thời điểm ngày 31/10, hầu hết các nhóm ngành đều có sự tăng trưởng tốt với 15/18 ngành tăng điểm. Đặc biệt, nhóm ngành Dịch vụ tài chính là nhóm tăng ấn tượng nhất trong những tháng đã qua của năm 2023, với điểm sáng là nhóm ngành chứng khoán. Ngành bán lẻ được dự báo sẽ là năm phục hồi sau dịch Covid - 19 với nhiều tín hiệu cho thấy các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ sẽ mở cửa trở lại, thậm chí mở rộng hệ thống và thị trường kinh doanh trên cơ sở được hỗ trợ bởi các yếu tố như tăng trưởng thu nhập, sự phục hồi của xuất nhập khẩu, du lịch cũng như các ngành nghề liên quan như lưu trú, vận tải.

Thông tin chi tiết: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/bsc-vn-index-co-the-dat-tren-moc-1360-vao-nam-2024-192642.html