BSR Kỳ vọng lợi nhuận hồi phục mạnh mẽ trong Q4/2021

Chúng tôi dự báo Công ty có thể ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế 1.750 tỷ đồng trong quý 4, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tính chung cả năm 2021 có thể đạt mức 5,7 nghìn tỷ đồng so với mức lỗ -2,86 nghìn tỷ đồng năm 2020.