Bttt 17/06/2022

BTTT 17/06/2022

  • Thị trường phiên qua hồi phục dựa vào các cổ phiếu trụ: MWG, HPG, MSN, VCB, VNM, FPT.
  • Dòng điện, thủy sản, phân bón, cảng biển và dầu khí tăng điểm tích cực
  • Chứng khoán, bất động sản vẫn chịu áp lực bán mạnh

Khi thị trường hồi phục chủ yếu dựa vào trụ, sự đồng thuận là chưa cao giữa các dòng cổ phiếu lớn (chứng khoán, bất động sản thì vẫn phá đáy để đi tìm đáy mới, thép, bank thì hồi nhẹ) thì khó có thể đi xa thế nên các mốc kháng cự 1260-1270 điểm khó có thể chinh phục trong ngắn hạn. Áp lực bán xuất hiện cuối phiên, xác suất phiên nay thị trường chịu áp lực điều chỉnh trở lại và vùng 1200 điểm là vùng hỗ trợ ngắn trong nhịp này.

Mặc dù vẫn có những dòng cổ phiếu hồi phục tăng tốt, chủ đạo vẫn là giảm tỷ trọng trong nhịp hồi của thị trường và đưa tỷ trọng cổ phiếu về mốc 15-20% (thậm chí nếu cẩn thận hơn là 100% tiền mặt) đồng thời không mở điểm mua mới.