Bức tranh index sau 2 quý đầu ra sao?

VnIndex hiện tại: 1272 điểm.
Tổng hợp kết quả kinh doanh quý 2/2021 : Ghi nhận có 382 doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh, chiếm tỷ trọng 18.4% vốn hóa toàn thị trường, trong đó có 344 doanh nghiệp báo lãi, 38 doanh nghiệp báo lỗ. Tổng lợi nhuận các doanh nghiệp công bố tới thời điểm hiện tại đạt 27,361 tỷ đồng, tăng 48.1% so với cùng kỳ và tăng 10.2% so với quý trước đó.
Trong 344 doanh nghiệp báo lãi thì có 235 doanh nghiệp có lợi nhuận tăng so với cùng kỳ (chiếm tỷ lệ 61.7%) và có 242 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tăng so với quý liền trước (chiếm tỷ lệ 63.5%).
Đáng chú ý có 174 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tăng so với cùng kỳ lẫn quý liền trước.

Đánh giá theo ngành lớn:
So với cùng kỳ thì ngành Dịch vụ Tiêu dùng có mức tăng trưởng tốt nhất, ngành Công nghệ Thông tin tăng trưởng tốt nhì và ngành Nguyên vật liệu xếp thứ ba. Trong khi đó ngành Dầu khí lại có mức tăng trưởng kém nhất.
So với kỳ liền trước thì ngành Công nghệ Thông tin có mức tăng trưởng tốt nhất , ngành Khai khoáng tăng trưởng tốt nhì và ngành Công nghiệp xếp thứ ba. Trong khi ngành Dịch vụ Tiêu dùng là ngành có mức tăng trưởng kém nhất.
Đánh giá theo ngành nhỏ hơn thì:
So với cùng kỳ thì ngành Nhà cung cấp thiết bị có mức tăng trưởng tốt nhất, ngành Vận tải nội địa tăng trưởng tốt nhì và ngành Phân bón xếp thứ ba. Trong khi đó ngành Thiết bị viễn thông lại có mức tăng trưởng kém nhất.
So với kỳ liền trước thì ngành Sản xuất gạch ốp lát & Vật liệu lát có mức tăng trưởng tốt nhất , ngành Nhà hàng và quán bar tăng trưởng tốt nhì và ngành Dịch vụ cảng biển, cảng sông xếp thứ ba. Trong khi đó ngành Nước trái cây là ngành có mức tăng trưởng kém nhất.