Các bác cho e lý do để nắm 2 em : TNG và PC1

Các bác cho e nhận định nhé.

TNG hiện trong trend tăng giữ được sẽ có rung lắc trong vài phiên nữa.

1 Likes

pc1 ngon

1 Likes

Còn kiên nhẫn cầm dài cho trung hạn (từ 3-6 tháng) khi vượt vùng giá 27.8 sẽ đi mạnh