Các bác còn ổn không ạ?

Các bác còn ổn không ạ?

1 Likes

Ổn chớ …mấy cái nào có gì đâu mà… :crazy_face:

kk tốt

Sáng thoát hết nên đỡ buồn hơn chút bác ạ, mất 1 con BMW X1 rồi. Chờ ngày báo thù thôi.

Còn cụ cạc là ổn, giảm ổn định phết :crazy_face:

Tau cọ chi mô, hôm qua ông lyly bạo sạng mưa chiều nặng nhực đầu, nên thị trường sạng mưa chiều bạo, rứa cho tiện.

vẫn cầm tiền, không ổn

1 Likes

3-5 phiên nữa lại vui vẻ trở lại thui

ổn chứ 3 cái quỉ …haizzzz

Bỏ xem bảng là ổn ngay

Chơi tiền thị nên vẫn sống tốt.
Chấp index đi bụi luôn tôi vẫn ko sợ :rofl:

Tôi còn CAC vẫn ổn bác ạ !

:rofl: hơi khó thở

cònbình oxi nào hông? thở còn nhanh hơn covid

Cho e xin thêm bình oxy!

Oxi cần như thời covid vậy :))))

mai VN xanh 30 điểm nhé

e còn bóng cười bác lấy hít đỡ e ship qua :)))

Thôi vui vẻ gì đâu mà cười, tôi xin nghỉ phép 10 năm đi Tây Bắc đây

1 Likes

cá xấu chúa chưa có tin gì thì còn đỏ, ra tin xem nó ntn là tt ngon ngay…