Các công ty chứng khoán lại căng margin ....áp lực bán tuần sau sẽ lớn

Mọi người chú ý tất cả các công ty chứng khoán đang căng magin và thiết lập đỉnh

Vì thế áp lực bán hàng tuần tới khá mạnh

Thông tin em mới tổng hợp lại từ các công ty chứng khoán

Bản thân mbs chỗ em giao dịch cực căng vay rất khó

1 Likes

giống tháng 7 full room mg ctck

Đúng rồi. Tình hình margin căng sẽ không còn lực đẩy tăng tiếp nen đỉnh ngắn hạn sẽ đâu đây

1 Likes

Các ctck mới nới room mà đã căng r à

1 Likes

Nhà cái đánh Penny và Dầu khí là hết cửa rồi. Dầu khí ở thế giới tăng, chứ Việt Nam thừa đầy như BSR còn đang yêu cầu đem về để có chỗ sản xuất , gas thì các cty giãn cách lấy đâu tiêu thụ nhiều. Thành phố trước sử dụng gas chứ giờ toàn dùng bếp từ bếp điện, cả tuần nay đánh trần hết ngành Dầu khí từ nhỏ đến to chẳng thiếu con nào. Tôi nghĩ sẽ nhanh chóng sàn hàng loạt (Mua hay bán là tùy anh em và đây chỉ là ý kiến qua tổng hợp của tôi).

Đây là đoạn trích trong bài báo để anh em tham khảo:(Về dầu thô và sản phẩm, BSR tiếp tục đàm phán với chủ dầu để giảm thiểu hoặc hoãn lượng hàng nhập, tổ chức bán các lô dầu đã mua; đôn đốc khách hàng nhận tối đa sản phẩm theo hợp đồng đã ký, thực hiện gửi kho trên bờ hoặc kho nổi, áp dụng các chính sách bán hàng linh loạt như chiết khấu, giãn thanh toán.)

Đoạn này trúc anh đoán về 1308 nhé

sáng mai sẽ giảm 15-20 điểm: Cuối phiên ngày mai lực cầu bắt đáy mạnh. Thị trường sẽ tăng 5-8 điểm