Các mã BĐS chưa chạy

Kênh chia sẻ kiến thức và nhận định thị trường: GÓC NHÌN CHỨNG KHOÁN

Video hôm nay với chủ đề:

  • Các mã BĐS chưa chạy
  • Sự trở lại của nhóm Midcap với các cổ phiếu nhóm ngành Dầu khí, BĐS KCN, thủy sản,…
  • LIST CỔ PHIẾU CHÚ Ý TUẦN SAU