Cách đánh giá một cổ phiếu trên WinTrades, cách tìm kiếm ý tưởng giao dịch hằng ngày

CÁCH ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU DỰA TRÊN THÔNG SỐ WINTRADES

CƠ BẢN:

EPS RATING:

EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu) đơn giản là thu nhập ròng của công ty chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng EPS ít nhất 25% so với các năm trước cho thấy một công ty có sản phẩm hoặc dịch vụ có nhu cầu cao.

EPS Rating bao nhiêu là tốt?

Thông thường khi đánh giá một doanh nghiệp bạn phải tự tính toán chỉ số này dựa vào báo cáo tài chính. Tuy nhiên EPS Rating của WinTrades sẽ hỗ trợ bạn một cách nhanh chóng để xác định cổ phiếu có mức tăng trưởng lợi nhuận tốt nhất hay không. Trên ứng dụng WinTrades của chúng tôi: EPS Rating tính đến sự tăng trưởng và ổn định thu nhập của một công ty trong ba năm qua, với trọng số tăng thêm trong hai quý gần đây nhất. Kết quả được chỉ định từ 1 đến 99, với 99 là tốt nhất

Điều này cho bạn biết rằng tăng trưởng lợi nhuận của HPG trong thời gian gần đây vượt trội hơn so với 78% các cổ phiếu còn lại trên thị trường , và thuộc nhóm 2 0 % cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận tốt nhất .

Các điều cần lưu ý: (1) Tăng trưởng EPS mạnh mẽ phải đòi hòi tăng trưởng doanh số mạnh mẽ (2) Chỉ số EPS sẽ không thay đổi liên tục mà chỉ thay đổi xếp hạng sau mỗi mùa báo cáo quý (3) EPS thấp đôi khi có thể làm giảm tỉ lệ chiến thắng của bạn trong một thị trường cần yếu tố chọn lọc cổ phiếu (4) Các cổ phiếu mới IPO, UPCOM vì không có đủ cơ sở dữ liệu báo cáo từng quý và 3 năm nên chúng tôi thường loại bỏ các cổ phiếu này ở mục EPS rating. ( Chúng tôi sẽ cập nhật những cổ phiếu đáng chú ý và được yêu cầu nhiều qua từng bản cập nhật).

KỸ THUẬT:

RS RATING:

RS Rating tính toán thành tích về giá cổ phiếu so với phần còn lại thị trường. Thông thường các cổ phiếu dẫn dắt thị trường là các cổ phiếu thể hiện Hiệu suất giá tốt nhất trong nhóm cổ phiếu dẫn đầu. RS Rating giúp bạn đánh giá được cổ phiếu của bạn là dẫn đầu hay đội sổ về mặt hiệu suất giá

Trên ứng dụng WinTrades của chúng tôi: RS Rating cũng có cách sử dụng giống như RS. Kết quả được chỉ định từ 1 đến 99, với 99 là tốt nhất


Điều này cho bạn biết rằng sức mạnh của HPG trong thời gian gần đây vượt trội hơn so với 81% các cổ phiếu còn lại trên thị trường , và thuộc nhóm 2 0 % cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất thị trường.

Các điều cần lưu ý (1) Chỉ số RS sẽ giúp bạn biết đâu là cổ phiếu dẫn dầu và đội sổ, điều này đồng nghĩa bạn có thể so sánh các cổ phiếu cùng ngành để tìm kiếm cơ hội mua vào các cổ phiếu mạnh nhất, hiệu suất tốt nhất trong ngành. (2) Ngoài điểm số , RS cũng được biểu thị qua đường xu hướng trên biểu đồ chart, chúng tôi ưa thích xu hướng sức mạnh đi lên và tích lũy thay vì một diễn biến đi xuống (3) Bảng xếp hạng RS sẽ được thay đổi liên tục qua từng diễn biến ngày của các cổ phiếu, giúp bạn hiểu cách vận động mạnh yếu trên thị trường.

AD rating:

Chỉ số cung cầu. Trên ứng dụng WinTrades của chúng tôi: Ad Rating cũng có cách sử dụng giống như EPS rating, RS rating để đánh giá mức độ mạnh yếu tuy nhiên chỉ định từ A đến E.

Khuyến khích các cổ phiếu có số lượng cổ phiếu có tỷ lệ free float nhỏ, nếu cổ phiếu lớn thì lượng giao dịch hàng ngày từ vài trăm nghìn cổ phiếu trở lên. Trường hợp danh mục theo dõi còn lớn, hãy loại bỏ những doanh nghiệp có thị giá dưới 10.

Nếu các yếu tố khác ngang nhau thì nên chọn cổ phiếu có ban lãnh đạo đang thu gom trên thị trường tự do hoặc công ty đang mua cổ phiếu quỹ. Tại điểm đột phá lên mức giá trần mới thì lượng giao dịch tại đó phải tăng tối thiểu 50% so với trung bình 50 ngày.


Trong tiêu chí này, WinTrades cũng sử dụng một chỉ số độc quyền là A/D rating. Chỉ số này được tính toán dựa trên việc so sánh tương quan giữa lực mua và bán các cổ phiếu trong khoảng thời gian 6 tháng giao dịch gần nhất. Các doanh nghiệp sẽ được xếp hạng từ E (bán nhiều) đến A (mua nhiều). Thông thường, một doanh nghiệp có cung/cầu tốt sẽ có A/D rating từ B (>60 điểm) trở lên.

TỔNG THỂ

Com Rating:

Tổng điểm là chỉ số tổng thể cả cơ bản lẫn kỹ thuật của cổ phiếu. Trên ứng dụng WinTrades của chúng tôi: Com Rating cũng có cách sử dụng giống như EPS rating, RS rating. Kết quả được chỉ định từ 1 đến 99, với 99 là tốt nhất.

Chúng tôi tổng hợp lại các yếu tố về thu nhập cổ phiếu, hiệu suất giá và cung cầu của cổ phiếu để tạo ra một chỉ số tổng hợp.

Điều này cho bạn biết rằng tổng thể của cổ phiếu cơ bản lẫn kỹ thuật HPG trong thời gian gần đây vượt trội hơn so với 94% các cổ phiếu còn lại trên thị trường , và thuộc nhóm 6% cổ phiếu tốt nhất thị trường.

Tải ứng dụng tại (mã giới thiệu: 100)
iOS https://wingroup.page.link/6eZ4
Android https://wingroup.page.link/n3UL