Cách để chạy khỏi THỊ TRƯỜNG

AE có nhớ phiên giảm -26d hôm 4-3 đăng lên ■■■■ bị rất nhiều ông chửi, và giờ ông này đã bị chặn khỏi ■■■■ luôn ae ạ. 2 ngày vừa Rồi ông lại cứu nhà đầu tư một lần nữa.
Đây là hình mình lấy từ trang cá nhân của ông này. ông này rất hay không bao giờ khoe lãi.
Số đt ổng mọi người có thể liên lạc qua ■■■■ : 096.216.8758