Cầm 2 em này mà chán quá. có con nào ngon hơn ko cả nhà

,

xin cao nhân chỉ giáo

Đất thì ngon roii

2 Likes

SSI thì tốt nhưng quá lớn không chạy nhanh được. Mấy chú midcap có game thì chạy nhanh hơn ví dụ APS, CTS, SHS, BSI…

2 Likes

Dòng đất tuy CEO mạnh nhưng IDJ có game phát hành nên sẽ có vụ đẩy giá trước phát hành, có thể mua sẵn nằm chờ.

2 Likes