Cần mượn trả lãi các BĐS tại các vùng đang sốt nóng

Bác nào có kho đất ở các vùng đang sốt nóng thì inbox cho tôi nhé. Có hợp đồng vay mượn đàng hoàng, thế chấp tiền mặt.