Cần tìm những mã cổ tức cao 2021

Em đang tìm mã có cổ tức cao trong năm nay để đầu tư dài hạn. Hiện e mới tìm được vài mã như NDN 30%, IDV 35%, DC1 30%. E mong các cao nhân chỉ giáo thêm ạ.

NTL: cổ tức 2500 đ/ năm. Thị giá 26.x. tính cổ tức /thị giá hơn 9%, ngon hơn lãi suất ngân hàng

BAX sắp trả cổ tức hơn 13K

SCI 7k