Cảnh báo nhẹ

Một số dòng tăng nóng, rất nóng vì những lý do không rõ ràng mà đến từ nguồn tiền đầu cơ rồi sẽ theo xu hướng “tăng thế nào, giảm thế nấy”.
Cảnh báo dòng Louis trước.

2 Likes

Em nói ra điều này không phải vì GATO mà vì nghĩ cho những người đến sau.

2 Likes

em đã mua lạc 12.6 rồi anh ơi

1 Likes

Comment vào Topic bên kia đó em. Bên này anh đang cảnh báo mà. Hì…

1 Likes