***Cập nhật bài phát biểu của powell về lạm phát tối qua***

Trong bài phát biểu ngày 9 tháng 7 năm 2024, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã cung cấp một cái nhìn sâu sắc về tình hình kinh tế hiện tại và chiến lược chính sách tiền tệ của Fed. Dưới đây là những điểm chính và nhận định từ bài phát biểu này.

1. Dữ liệu quý 1 năm 2024 không hỗ trợ niềm tin vào lạm phát và lộ trình cắt giảm lãi suất:

Chủ tịch Powell nhấn mạnh rằng các dữ liệu kinh tế trong quý 1 năm 2024 không đủ mạnh để tạo ra niềm tin rằng lạm phát đang giảm đủ nhanh để có thể tiến hành cắt giảm lãi suất ngay lập tức. Điều này phản ánh sự thận trọng của Fed trong việc đánh giá các chỉ số kinh tế trước khi đưa ra các quyết định quan trọng​​.

2. Việc cắt giảm lãi suất “không phù hợp” cho đến khi lạm phát có niềm tin lớn hơn đang hướng tới mức 2%:

Ông Powell khẳng định rằng Fed sẽ không cắt giảm lãi suất cho đến khi có bằng chứng rõ ràng và mạnh mẽ rằng lạm phát đang hướng tới mục tiêu 2% một cách bền vững. Điều này cho thấy Fed vẫn kiên định với mục tiêu kiểm soát lạm phát và sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt​​.

3. Cắt giảm lãi suất quá muộn có thể làm suy yếu nền kinh tế:

Powell cảnh báo rằng việc cắt giảm lãi suất quá sớm hoặc quá muộn đều có thể gây ra những hậu quả tiêu cực. Nếu cắt giảm quá sớm, lạm phát có thể tăng trở lại, ngược lại, nếu cắt giảm quá muộn, nền kinh tế có thể bị suy yếu do các điều kiện tài chính quá thắt chặt​​.

4. Nền kinh tế Mỹ đang “mở rộng với tốc độ vững chắc”:

Dù có một số dấu hiệu chậm lại trong các lĩnh vực nhất định, Powell cho biết nền kinh tế Mỹ vẫn đang phát triển với tốc độ vững chắc. Điều này cho thấy rằng các biện pháp thắt chặt tiền tệ đã không làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế một cách đáng kể​​.

5. Điều kiện thị trường lao động hạ nhiệt nhưng vẫn “mạnh”:

Thị trường lao động Mỹ đang dần hạ nhiệt nhưng vẫn duy trì mức độ mạnh mẽ, với số lượng việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp. Điều này cho thấy thị trường lao động vẫn ổn định và hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế​​.

6. Lạm phát tăng cao không phải là rủi ro duy nhất chúng ta phải đối mặt:

Powell nhấn mạnh rằng bên cạnh lạm phát, còn nhiều rủi ro khác mà nền kinh tế phải đối mặt. Điều này yêu cầu Fed phải thận trọng trong các quyết định chính sách tiền tệ để đảm bảo sự ổn định và bền vững cho nền kinh tế trong dài hạn​​.

Kết luận:

Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào tối ngày 9 tháng 7 năm 2024 đã gửi đi một thông điệp rõ ràng về sự cam kết của Fed trong việc kiểm soát lạm phát và duy trì sự ổn định kinh tế. Mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể trong việc giảm lạm phát, Fed vẫn thận trọng và sẵn sàng điều chỉnh chính sách tiền tệ nếu cần thiết. Sự độc lập của Fed cũng được nhấn mạnh như một yếu tố quan trọng để đảm bảo các quyết định được đưa ra dựa trên các yếu tố kinh tế dài hạn, không bị chi phối bởi các yếu tố chính trị ngắn hạn.

Nhìn chung, Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt cho đến khi lạm phát giảm về mức mục tiêu, đồng thời sẵn sàng đối phó với những biến động kinh tế trong tương lai.

1 Likes