- Cập nhật thị trường: Không nên mua đuổi giá cao!

1/3/2021

  • Cập nhật thị trường: Không nên mua đuổi giá cao!
  • Các mã cổ phiếu nổi bật: DGW, PC1, VIB, BSR, LCG, GTN, BFC, FCN, GEX, BCG, NKG,…
  • Chứng quyền.
  • Phái sinh.

@Link xem lại live youtobe: 1/3/2021- Cập nhật thị trường: Không nên mua đuổi giá cao!- Các mã cổ phiếu nổi bật: DGW, PC1, VIB, - YouTube