- Cập nhật thị trường: Tiếp tục đi ngang và phân hóa!

10/3/2021

  • Cập nhật thị trường: Tiếp tục đi ngang và phân hóa!
  • Các mã cổ phiếu nổi bật: VCI, NDN, AAA, BFC, QNS, IJC,…
  • Chứng quyền.
  • Phái sinh.

@Link xem lại live youtobe: 10/3/2021- Cập nhật thị trường: Tiếp tục đi ngang và phân hóa!- Các mã cổ phiếu nổi bật: VCI, NDN,.. - YouTube