CẦU đè CUNG, dầu thô bay mạnh?

Dầu thô sẽ tiếp tục tăng bởi các nguyên nhân sau đây:
1.Nhu cầu còn quá mạnh vì các nước chủ chốt cần năng lượng để quay lại sản xuất đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng vào cuối năm, Trung Quốc là điển hình của việc khủng hoảng, việc bơm dầu không thể một sớm một chiều, cần rất nhiều thời gian từ sản xuất rồi vận chuyển dầu
2.Opec vẫn giữ chính sách cắt giảm dầu cho đến 4/2022 (đồng nghĩa với việc, dầu vẫn giữ được đã tăng trừ trường hợp có nước trong hoặc ngoài Opec đột ngột bơm dầu ra thị trường, việc này có thể làm hổn loạn trong thời gian ngắn, nhưng về dài hạn thì phải đợi sau 4/2022 mới có hướng mới cũng đồng nghĩa là còn tăng
3.Mùa đông tại Trung Quốc và Châu Âu đang càng ngày còn tới gần, Châu Âu thì thiếu khí đốt, Trung Quốc thì thiếu than đá……cũng đồng nghĩa rằng các nước này cần sản phẩm thay thế (sản phẩm thay thế ở đây là dầu thô)
=> Triển vọng về dầu còn rất mạnh trong bối cảnh cung đang bị hạn chế, còn nguồn cầu thì quá mạnh vì các nước đang quay lại phục hồi sau đợi dịch việc dầu thô còn tăng mạnh trong thời gian tới là có cơ sở ( trường hợp xấu nếu giá dầu thô tăng quá cao làm ảnh hưởng đến các ngành sản xuất khác thì OPEC có khả năng phải bắt buộc tăng nguồn cung trở lại để cân bằng lại)