CEO bắt sàn nay ăn 10 giá mà không bán nhiều - TT ổn rồi

Về cơ bản thị trường đã cân bằng

Mặc dù CEO và DIG vẫn neo giá cao theo 1 số cá nhân nhân định

nhưng cơ bản giờ sẽ không còn giảm sốc nữa

CEO ngon quá . Khỏe nhất trong dòng BDS và khỏe hơn thị trường

Trước mắt cần sự ổn định