Chán cái công ty VND này quá

lỗi ko mua bán đặt lệnh gì cả, nản quá trời

dưng mà nhiều môi dưới xinh đẹp