Chân dung tỉ phú

Vã quá anh ạ…

Có những tranh cãi trái chiều nhưng nếu khách quan thì anh ấy có tài thiệt chứ không phải chơi . Bán giấy lấy tiền xây khách sạn , làm sân gold…